Skip to content Skip to footer

All Portfolio items

Hanza, Gryfici, Bracia Witalijscy, Krzyżacy – sojusznicy i wrogowie, zdrada i podstęp, przyjaźń, lojalność i miłość. Czy młody rybak w tym wszystkim się odnajdzie?

Tajemnica Golema

Tajemnica Golema to powieść historyczna o sekretnej misji Michała Sędziwoja, jednego z najsłynniejszych alchemików nowożytnej Europy, mającej na celu rozszyfrowanie sprawy zjawienia się Golema w Pradze za czasów cesarza Rudolfa II Habsburga.

cykl powieściowy związany z historią Raciborza, jednego z najważniejszych ośrodków piastowskich na Śląsku.