Skip to content Skip to footer

All Portfolio items

Tajemnica Golema

Tajemnica Golema to powieść historyczna o sekretnej misji Michała Sędziwoja, jednego z najsłynniejszych alchemików nowożytnej Europy, mającej na celu rozszyfrowanie sprawy zjawienia się Golema w Pradze za czasów cesarza Rudolfa II Habsburga.

cykl powieściowy związany z historią Raciborza, jednego z najważniejszych ośrodków piastowskich na Śląsku.