Regnum Inspiratio PSA

ul. Książkowej 7B m. 515

Kontakt z wydawnictwem:

[email protected]

Kontakt w sprawach dot. RODO:

[email protected]
Dane rejestrowe: REGNUM INSPIRATIO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Książkowa 7B/515, 03-134 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0001002951, posiadająca nr NIP 5242955633, numer REGON: 523702585, o kapitale zakładowym 100,00 zł pokrytym w całości.